Skupinový tréning 23. august 2017


Four sets of:
Push Press x 8-10 reps (barbell)
Rest 45 seconds
Single-Leg Hip Bridge x 20 reps
Rest 45 seconds
Pistols Alternating x 12-16 reps
Rest 45 seconds
Four rounds for time of:
300 m Run
20 Wall Ball Shots

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*