Skupinový tréning 21. august 2018

A.
Four sets of:
Dumbbell Bench Press x 10-12 reps
Rest 45 seconds
Kettlbell Alternating Snatches x 20 reps
Rest 45 seconds
Single-Arm Dumbbell Row x 8-10 reps each arm
Rest 45 seconds

B.
For Time 60 reps of:

Man Maker

 

*post your score and feelings

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*